BMIKE Mikrobiális ökológia - Paraziták mikrobiális szennyezői

Az anderson gazdák és paraziták koevolúciója

Az anderson gazdaszervezetek és paraziták koevolúciója Herbivor rovarok fajgazdagsága erdei fákon Csóka, György Erdészeti Tudományos Intézet Az erdei fafajok jelentősen eltérnek egymástól atekintetben, hogy milyen fajszámú és milyen struktúrájú herbivor rovaregyütteseket tartanak el Megjegyzendő, hogy az egy-egy fafajon élő rovarok száma hosszabb időszakra vonatkoztatva nem állandó.

Egyrészt bevándorlásból eredően is gazdagodhat egyes tápnövények rovaregyüttese, másrészt pedig a honos rovarfajok tápnövényköre is bővülhet. Ez utóbbi vonatkozásban sajátos szerepet játszanak az elegyetlenül telepített honosított fafajok. Az életben maradó töredékből gazdaszervek és paraziták koevolúciója már néhány generáció alatt kiszelektálódhat egy olyan populáció, amely sikeresen tudja hasznosítani az új tápnövényt.

Látták: Átírás 1 7. Az állatokban élõsködõ vírusok, baktériumok, gombák és állatok fõbb csoportjainak áttekintése a parazitizmus formagazdagságába nyújt rövid bepillantást.

A Nagy-Britanniában végbement jelentős fenyvesítés hatására pl. Hasonló folyamatok mennek végbe nálunk is az alföldi fenyvesítések kapcsán. Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson. Az egyes fafajok konzumens rovaregyüttesének fajgazdagsága számos tényező együttes hatása által determinált.

Terhes nő giardia Pinworms - bélparaziták - Bélparaziták terhes nőknél

Terjedelmi korlátok miatt közülük csak a jelentősebbeket, azokat is csak vázlatosan, hatásmechanizmusuk részletes ismertetése nélkül tekintjük át. Sok elemzés bizonyítja, hogy a nagyobb áreájú fafaj általában több rovarfajt tart gazdaszervek és paraziták koevolúciója, mint a kevésbé elterjedt Southwood, ; Kennedy és Southwood, ; Leather, Habár ez az összefüggés egyes rovarcsoportokra lebontva nem mindig egyértelmű, a teljes herbivor rovaregyüttesre vonatkoztatva mindenképpen megállja a helyét.

A jelenség magyarázata leegyszerűsítve az, hogy a nagyobb elterjedésű fajok evolúciós és ökológiai időskálán is könnyebben megtalálhatók, azaz a rovarok nagyobb eséllyel telepszenek meg rajtuk, illetve adaptálódnak hozzájuk.

Much more than documents.

Az anderson gazdák és paraziták koevolúciója. Bolhacseppek és helminták

Ugyanezen okoknál fogva az áreanagyság mellett az adott mikor kell a férgeket kezelni tömeges gyógyszerek a helminták megelőzésére a gyermekek asztalában is a nagyobb herbivorfaj-szám irányába hat.

Az evolúciós értelemben idősebb fafajokon általában gazdagabb rovaregyüttes él, mint a később kialakultakon. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy hosszabb evolúciós időtartam során több rovar adaptálódhat az adott fafajhoz. A méret és az élettartam a rovarok megtelepedésének esélyeit növeli, a strukturális változatosság pedig több rovarfajnak teremt speciális életteret. A közeli rokonaikkal együtt tenyésző fafajokon nagyobb a herbivor rovarok fajszáma, mint a taxonómiailag elszigetelteké Godfray, E megállapítást erősíti az a tény is, hogy a fajokban gazdag Quercus és Salix nemzetségek tartják el a legtöbb herbivor rovart.

A többféle vagy speciális mérgező anyagokat tartalmazó fafajokhoz kevesebb rovarfaj képes alkalmazkodni. Ez lehet egyik magyarázata pl. Az őshonos fafajok gazdagabb rovaregyüttest tartanak el, mint az idegenhonosak.

Uploaded by Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson. Az ökológia és a társtudományok előtörténete 1.

Nyilvánvaló példa erre a nálunk mintegy éve ültetett akác, amelyen eddigi ismereteink szerint mindössze 12 rovarfaj él. Ugyancsak meggyőző a kiterjedten telepített vöröstölgy példája is.

Habár méretében, élettartamában, struktúrájában nem tér el alapvetően a nálunk honos Quercus fajoktól, herbivor rovarainak száma csak töredéke az őshonos tölgyekének. Rovaregyüttese szinte kizárólag polifág fajokból áll, a hazai tölgyekre jellemző specialista rovarfajok ez idáig nem voltak képesek megtelepedni rajta.

Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson, Így pl. A felsorolt összefüggések együttesen indokolják azt, hogy nálunk miért éppen az őshonos tölgyeken él a legtöbb herbivor rovarfaj.

A tölgyek egyedi szinten is kiemelkedő szerepet játszanak a fajgazdagság fenntartásában. Nagy termetű, idős kocsányos tölgy egyedeken pl. Az elmondottak jól érzékeltetik, hogy a fafajmegválasztás milyen óriási hatással van egy terület biodiverzitásának hosszú távú alakulására. Kétségtelen, hogy az ültetvényekben termesztett idegenhonos fafajoknak gazdasági hasznuk mellett ökológiai funkciója is lehet szénmegkötés, talajvédelem stb.

Fitofág rovarok A fitofág növényfogyasztó vagy herbivor rovarok áttekintése Varga, Zoltán Kossuth Lajos Tudományegyetem A fitofág rovarok — különféle becslések szerint vö.

diagnosztikus helmint kezelés

Price, ; Southwood, ; Strong et al. Tartalomjegyzék Képviselőik, a rovarok általánosan használt rendszerezését alapul véve, tíz rovarrend között oszlanak meg.

Gazdaszervek és paraziták koevolúciója. Az anderson gazdaszervezetek és paraziták koevolúciója

Közülük itt csak a fontosabbakat említjük. Egyenesszárnyúak — Orthoptera Szájszerveik rágó típusúak, csak az anderson gazdák és paraziták koevolúciója fitofágok. A növényi eredetű táplálék feldolgozásában nagy jelentőségük van a cellulózbontó szimbionta baktériumoknak. Két alrendre tagolódnak.

Gazdaszervek és paraziták koevolúciója szöcskék hosszú csápúak, tojócsövük szabadon álló, hallószerveik az elülső láb tibiáján vannak.

paraziták az emberi szemhéj kezelésében

Sok fajuk részben vagy teljesen ragadozó pl. A sáskáak rövid csápúak, tojócsövük ún. Legtöbb fajuk teljesen fitofág. Egyes fajaiknál — tömeges elszaporodásuk esetén — ún. Poloskák — Hemiptera Szúró-szívó szájszervűek, csak egy részük fitofág. Ezek a gazdanövény nedveivel táplálkoznak. Számos családra tagolódnak, a legfontosabb fitofágok a pajzsos-poloskák — Scutelleridae, a címeres poloskák — Pentatomidae, a karimás poloskák — Coreidae és a mezei poloskák — Miridae gazdaszervek és paraziták koevolúciója tartoznak.

venerolog condilom

Kabócák, levéltetvek, pajzstetvek — Homoptera A rend valamennyi képviselője fitofág. Szúró-szívó szájszervűek. Egy részük a növények föld feletti részein hajtásokon, leveleken táplálkozik, mások a gyökereken szívogatnak pl.

Sok közöttük a gubacsképző, pl. Több, morfológiailag és életmódban jelentékenyen eltérő alrendre tagolódnak. Az énekes kabócákhoz változatos méretű fajokat magukban foglaló családok tartoznak.

Közismertek a feltűnő méretű, gyakran fák gyökerén, több évig fejlődő énekes kabócák Cicadidae. Gazdaságilag legjelentősebbek az apró termetű, lágy szárú és fás növényeken egyaránt szívogató mezei kabócák Cicadellidae. A növénytetvek alrendjében az gazdaszervek és paraziták koevolúciója levéltetvek levélbolhák szabadon élő vagy gubacsképző fitofágok, általában apró kabócákra emlékeztető külsejűek. A liszteskék fehér, viaszos bevonattal fedett, apró rovarok.

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT

Lárváik hát—hasi irányban lapítottak. Erdészeti ökológia A levéltetvek igen fontos, gyakran bonyolult nemzedék- és gazdaváltással fejlődő fitofágok. A gazdaváltást végző nemzedékek egyedei szárnyasak, a több generáción át adott gazdanövényhez kötött — rendszerint szűznemzéssel partenogenezis szaporodó — nemzedékek egyedeinek szárnyai csökevényesek.

Sok gyökéren élősködő és gubacsképző alak is van köztük pl. Adelgidae család. Számos fajuknak gazdaszervek és paraziták koevolúciója komoly gazdasági jelentősége. A pajzstetvek nőstényei helyhez és gazdanövényhez kötött, szárnyatlan, pajzsszerű héjjal vagy viaszbevonattal fedett alakok, gyakran szűznemzők és elevenszülők. Hímjeik aprók, egy pár szárnyuk van, lárváik a nőstényekhez hasonlóak. Sok fajuk gazdaságilag fontos.

Az anderson gazdaszervezetek az anderson gazdák és paraziták koevolúciója paraziták koevolúciója Bogarak fedelesszárnyúak — Coleoptera A rovarok legváltozatosabb és legnagyobb fajszámú rendje.